For raskere ekspedering er det ønskelig at følgende telefonnr. benyttes ved forespørsel om:

Betong

32 73 22 00

Containere

908 66 330

Teleskoptruck

908 66 330

Brøyting

908 66 330

Tipptransport

908 66 330

kferdas@online.no

Vi er takknemlig for at du ønsker å benytte våre produkter og skal gjøre vårt ytterste for at du skal bli fornøyd

Laget av Andreas Askeland